Elenco iscritti

Pre-registration Tor des Géants 2019

Pettorali consegnati: 0
cons pett # Trailer Personal Team Sesso Category LB CM Country
NO
15 Takashi Yanagihara M JP
NO
54 Hirofumi Yamada KSTRC M JP
NO
60 Akira Yamamoto M JP
NO
105 satoshi kunigo M JP
NO
110 Takayuki Uno M JP
NO
118 Takahiro Suzuki RIKEN M JP
NO
146 Keijiro Furuya M JP
NO
192 Hikaru Takada M JP
NO
196 HIROTOMO YOSHIZAWA M JP
NO
198 Madoka Yoshizawa M JP